Het restaurant zal open zijn

op 5 – 6 – 7 juni s’middags,

indien de weersomstandigheden het toelaten.