PALING

Niet op
zaterdagavond, zondagmiddag en feestdagen

Paling in het groen

€ 31

Paling op Sentse wijze

€ 33